Služby a produkty

Vyberte si ideálne riešenie pre Vás

Myšlienkou spoločnosti je zabezpečiť komplexné riešenie na kľúč tak, aby mal zákazník minimum starostí. Ako celý proces vlastne prebieha?

1. Energetický špecialista zhodnotí stav vašej nehnuteľnosti priamo na mieste v dohodnutom čase.
2. Navrhneme individuálne riešenie na mieru.
3. V prípade potreby zabezpečíme financovanie.
4. Pripravíme projektovú dokumentáciu.
5. Vybavíme pripojenie na lokálnu distribučnú sieť elektriny.
6. Pomôžeme Vám so získaním štátneho príspevku.

Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného
prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke
zelenadomacnostiam.sk. Spoločnosť effective energy s.r.o. je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

7. Zabezpečíme profesionálnu inštaláciu.
8. Urobíme potrebné revízie a skúšky.
9. Zabezpečíme záručný aj pozáručný servis a monitoring.

Inštalujeme zásadne kvalitné, certifikované a overené produkty osvedčených značiek. Dĺžku záruky si vyberie zákazník sám – 2-5 rokov na celé dielo. Záruka na výkon
panelov je až do 25 rokov. Celkovú faktúru za dielo vystavujeme až po inštalácii, vopred zákazník uhrádza iba symbolickú rezervačnú zálohu.

ON-GRID SYSTÉM

Vyrábajte si vlastnú solárnu energiu a prebytok dodávajte do lokálnej distribučnej siete.

ZISTIŤ VIAC

OFF-GRID SYSTÉM

Využívajte vlastnú solárnu energiu a prebytočnou energiou si dobíjajte batérie, alebo ohrievajte teplú vodu.

ZISTIŤ VIAC

HYBRIDNÝ SYSTÉM

Ak máte prebytok energie aj po dobití batérií, dodávajte ju do distribučnej siete.

ZISTIŤ VIAC

SOLÁRNE KOLEKTORY

Solárne termické kolektory s vysokým výkonom na ohrev teplej úžitkovej vody TÚV, prípadne podporu vykurovania.

ZISTIŤ VIAC

NEVIETE SI VYBRAŤ?

SPOČÍTAJTE SI NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE PRE VÁS
Chcem vyrábať
Počet ľudí v domácnosti
Veľkosť rodinného domu v m2
Mesačná výška platby za elektrinu v €
ZOBRAZIŤ RIEŠENIE