On-grid systém

Vyberte si ideálne riešenie pre vás

ON-GRID SYSTÉM

Fotovoltaická elektráreň s pripojením na distribučnú sústavu elektriny.

SUNTECH 1,4 kWp, 1F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 1,96 kWp, 1F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 2,48 kWp, 1F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 3,58 kWp, 3F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 4,95 kWp, 3F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 5,5 kWp, 3F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 6,88 kWp, 3F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 7,98 kWp, 3F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

SUNTECH 9,9 kWp, 3F rovná/šikmá strecha

Riešenie pre zásobovanie domácnosti el. energiou a posielanie prebytkov do verejnej distribučnej siete.

NEVIETE SI VYBRAŤ?

SPOČÍTAJTE SI, NAJVHODNEJŠIE RIEŠENIE PRE VÁS
Chcem vyrábať
Počet ľudí v domácnosti
Veľkosť rodinného domu v m2
Mesačná výška platby za elektrinu v €
ZOBRAZIŤ RIEŠENIE